Framgång som Keynote Speaker

Jag var Keynote Speaker på en säljkonferens med 150 säljare. Efter mina en och en halv timmar kom flera fram och berömde mig för vad jag sagt och min energi och entusiasm.

Det fick mig att fundera: Vad är det som gör att min föreläsning var så uppskattad?

Fyra saker:

  • Jag var ordentligt förberedd
  • Jag anpassade budskapet till målgruppen
  • Jag gav tid till reflektion
  • Engagemang

Förberedelser

Som alltid när det gäller framgång: Ju mer förberedd du är, desto större sannolikhet att du kommer att lyckas. Enligt Harvard Business School så kan en timmes effektiv planering spara 200 fel vid utförandet.

Jag förberedde mig genom att intervjua några av deltagarna, träffa deras kunder, läsa deras interna rapporter, prata med deras högsta chefer om mål och strategier, läsa rapporter om deras bransch.

Anpassning

Mina förberedelser gjorde att jag kunde anpassa och länka mitt budskap till åhörarnas verklighet. Jag kunde använda deras vokabulär. Jag pratade om hur deras mål påverkar deras vardag, om hur omvärldsfaktorer kommer att påverka deras förmåga att lyckas och hur deras kunder tycker och tänker om dem.

Jag tror stenhårt på ett citat från den franske filosofen Voltaire: “Vill du fascinera en människa, be henne berätta om sig själv.” Det fungerar även bra om du har en presentation.

Reflektion

Vi är vana att lyssna då någon föreläser eller har en presentation. Men vi klarar inte av att komma ihåg eller förvalta mer än en bråkdel av informationen. Därför ger jag alltid tid för reflektion då jag föreläser. Det skapar samband mellan vad jag säger och vad åhörarna upplever. Effekten är att det jag pratar om får större effekt.

Engagemang

Att själv vara entusiastisk och engagerad smittar av sig till åhörarna. Genom att jag personligen visar att jag trivs på scenen och är säker gör att åhörarna blir säkrare. Min entusiasm smittar. Den gör att jag får entusiastiska åhörare. Det skapar engagemang och vilja att lyssna.

Sen hjälper det också till att jag har nästan 30 års erfarenhet av att prata inför publik. Det ger mig en grundsäkerhet och gör att jag kan fokusera på mottagaren i stället för sändaren :).

Vill du anlita mig för din säljkonferens? info (@) affarsdoktorn.se

Kaj Hattenhauer
Säljexpert