Sträck på dig – Bli en vinnare!

Forskning visar att du med enkla knep kan påverka hur resultatet ska bli. Vinna eller försvinna?

Vi vet att kroppsspråket påverkar hur vi ser på andra. Det påverkar också hur andra ser på oss. Och mest spännande, det påverkar hur du ser på dig själv!

Psykologen Amy Cuddy vid Harvard Business School har funnit att vi med enkla medel kan påverka resultatet av ett möte mellan människor. Hon har sett att vi genom att sätta vår egen kropp i olika positioner kan skapa både negativa och positiva effekter. Hon kallar det för “Power poses”. Genom att mäta hur mycket testosteron (Stimulerar bland annat hjärnaktiviteten) och Kortisol (Stresshormon) man har i kroppen märkte hon att man själv kan påverka dessa hormoner genom att sätta kroppen i olika positioner.

Låg maktposition innebär att du förminskar dig. Efter bara två minuter så sjunker testosteronhalten med 10 % och Kortisolhalten ökar med 15 %.closed-off-low-power-poses-have-the-opposite-effect

Hög maktposition innebär att du förstorar dig. Efter bara två minuter så ökar testosteronhalten med 20 % och Kortisolhalten minskar med 25 %.
Amy-Cuddy-Ted-Talk-Logo

Det här betyder att du inför ett kundmöte eller en presentation enkelt själv kan påverka dina förutsättningar för att lyckas.

  • Sätt kroppen i en maktposition som förberedelse inför en viktig presentation eller ett viktigt möte.
    • Bara två minuter räcker.
    • De kraftfulla (power) verkar vara mer säkra, bekväma, optimistiska, kan tänka mer abstrakt, kan ta större risker.
  • Effekten är bättre närvaro i din prestation
    • Passion, entusiasm, bekväm, säker, fångande, äkta

Så lätt kan det vara att skapa bättre förutsättningar. Koppla sedan i hop det med framgångsrika säljbeteende eller ledarbeteenden så är du en vinnare!

Kaj Hattenhauer
Säljexpert