Bra Ericsson! Slopa bonusen.

Läser att företaget Ericsson nu bestämt sig för att slopa bonusen.

Grattis. Äntligen inser ett svensk storföretag det som den beteendevetenskapliga forskningen sett sedan länge: Bonus fungerar inte som motivationshöjare. Ofta blir det istället tvärt om.

Så här skriver Erivsson: “BBI är inte en del av lönen, utan ett lönetillägg som infördes för att öka fokus på målstyrning och göra Ericsson mer attraktivt som arbetsgivare. Idag kan vi konstatera att BBI inte fungerat som avsett; programmet är inte ett effektivt sätt att attrahera, behålla och motivera marknadens bästa talanger.”

Vill man som ledare attrahera, behålla och motivera talanger gäller det i stället att coacha dem på ett motiverande sätt. Fokus är på att skapa en arbetsmiljö som möter de tre djupt rotade, grundläggande behoven av att känna sig kompetent, känna samhörighet och ha en viss självständighet.

Jag föreläste för några dagar sedan om hur man som ledare kan öka motivationen och prestationen hos sina medarbetare genom att coacha dem på rätt sätt. Klicka här för att se klipp från föreläsningen. 

Än en gång, grattis Ericsson. Ni är på rätt väg. Bonus är extern motivation som skapar kortsiktiga effekter. Prata med mig så kan vi gå igenom hur era ledare kan bygga upp sina medarbetares interna motivation att leverera ett högre resultat.

Kaj Hattenhauer