Ledarskap som motiverar

Jag kommer att hålla fem föreläsningar i höst om hur ledare kan anpassa sin coachning för att öka motivationen hos sina medarbetare. Den 27 september är det öppet hus. Anmäl dig här.

Frukostseminarium: Motiverar du dina medarbetare med morot och piska?

Vad kan du som ledare göra för att skapa en motiverande arbetsplats?

Många ledare försöker att skapa en motiverande arbetsplats genom att belöna bra prestationer och straffa dåliga prestationer. Tyvärr visar flera studier att detta ledarbeteende sänker prestationen.Tanken var väl tvärtom?

För att skapa en motiverande arbetsplats behöver du som ledare ha insikt om vad som motiverar dina medarbetare. De två forskarna Deci & Ryan vid Rochester University har sedan länge studerat detta och kommit fram till tre viktiga motiverande faktorer:

  • Kompetens
  • Samhörighet
  • Självständighet

Vill du veta mer?
Den 27 september berättar Kaj Hattenhauer från AchieveGlobal vad du som ledare kan göra för att skapa en arbetsplats där medarbetarna är motiverande att levererar höga prestationer över en längre tid. Du kommer att få insikt i vad som motiverar medarbetare och vad du som ledare kan göra för att öka motivationen hos dina medarbetare.


Tid: 
Registrering och frukost 08.00, seminariet 08.15-09.30
Plats: 
AchieveGlobal – Odengatan 52, Stockholm
Investering: 
Seminariet är kostnadsfritt
Bokaklicka för att komma till bokningsformuläret.