Utmärkande för framgångsrika ledare

AchieveGlobal har forskat i vad en framgångsrik ledare bör göra för att lyckas. Han eller hon bör ha fem egenskaper och sex grundläggande värderingar.

Fem egenskaper hos framgångsrika ledare:

 • Samarbetsvillig
 • Uppfinningsrik
 • Yrkesskicklig
 • Visionär
 • Uppmärksam

Grundläggande värderingar hos framgångsrika ledare:

 1. Fokusera på situationen, ämnet eller beteendet, inte på
  personen.
 2. Bygg upp andras självförtroende och självkänsla.
 3. Upprätthåll konstruktiva relationer.
 4. Ta initiativ till att göra saker bättre.
 5. Var ett föredöme.
 6. Tänk långsiktigt.

www.achieveglobal.se finns mer information.

Chefens kommunikation viktigare än hög lön

Svenskt Kvalitets Index 2007 har intervjuat 5 000 personer för att ta reda på hur de upplever sin arbetssituation. Undersökning visar att de anstälda kan bli betydligt mer nöjda om de hade chefer som var bra på att kommunicera. Detta var till och med viktigare än lönen. Läs mer här.

Många chefer som jag coachat lägger aldeles för mycket fokus på det administrativa och får därigenom chansen att “gömma” sig bakom pappersarbete istället för att kommunicera med personalen.

Tänk vilken härlig effekt det ger att kommunicera!

Kaj Hattenhauer

Halva tiden, dubbla vinsten

En av mina kolleger var ute och coachade en säljare. Inför kundbesöket sa säljaren att han tyckte att han var duktig och hade lätt för att prata med kunder. Hans utmaning var att samtalen tog så lång tid och att kunderna hela tiden kom med invändningar. Väl ute hos kunden såg min kollega att det stämde. Säljaren var duktig på att prata för sin vara men samtalen tog lång tid och mycket av tiden spenderades på att hantera kundens invändningar.

Inför nästa kundbesök fick säljaren tipset att vara säker på att förstå kundens behov innan han pratade om sin vara. Det här var speciellt vikitigt eftersom nästa kund var missnöjd och ville skälla av sig.

Samtalet blev effektivt och kundorienterat. Kunden var nöjd eftersom han, utan motstånd från säljaren, fick berätta hur han såg på situationen. Säljaren fortsatte att vara intresserad och ställa frågor om hur kunden skulle vilja ha det. Deärefter var det lätt att presentera en passande lösning. Kunden accepterade utan invändningar.

Säljaren lyckades dubbla vinsten eftersom han slapp pruta. Samtalet tog halva tiden.

Detta beskriver själva kärnan i framgångsrik försäljning. Tag reda på kundens behov före du presenterar din lösning. Samtalet går då snabbare och kunden blir mer nöjd.

Mer forskning om effektiva säljsamtal finns på http://www.achieveglobal.se/

Finns det någon ledare ombord på planet?

Jag upplevde ett fantastisk kaos på Arlanda igår. Ett fel i bagagesystemet orsakade större skada än vad någon tänkte sig.

Effekten blev att det rådde total anarki i de fyra, mycket otydliga köer som folk stod i. Flera personer bytte kö i tro om att de nu stod i rätt kö. Deras besvikelse var enorm då någon som såg ut att jobba på Arlanda sa att just denna kö var bara till security check, inte till incheckning.

Längst fram vid security check trängde sig flera. Detta ledde till högljudda argumentationer och att folk slet i varandra. Säkerhetsvakterna lyckades inte reda ut situationen.

Här saknades en ledare. Någon som hade mod nog att ta på sig ledartröjan och styra upp situationen genom att ge enkla direktiv och styra de interna resurserna. Men ingen vågade.

För att driva ett framgångsrikt företag krävs det att alla anställda är beredda och har förmågan att ta ledarrollen. Det förväntas av samtliga, inte bara de som titulerar sig chef. Alla anställda måste jobba på ett flexibelt sätt, ofta genom att ta flera roller, så att företaget kan utveckla sin kapacitet och nå framgång.

AchieveGlobal har i en av sina studier tagit reda på vilka fem ledarskapsstrategier varje medarbetare bör ta för att kunna agera som en ledare. De bygger på 17 specifika kompetenser och är:

 • Skapa en lockande framtid.
 • Låt kunden driva organisationen.
 • Involvera allas tankar.
 • Personlig trovärdighet.
 • Arbetet leds horisontellt.

Mer info på http://www.achieveglobal.se/

På grund av kaoset vid incheckningen kom jag och flera andra för sent till planet. Vi missade vår starttid vilket kostade flybolaget stora pengar. Tänk vad mycket pengar man kunnat spara om någon vågat vara ledare. Tänk vad mycket kundnöjdhet man nått om någon vågat vara ledare.

Finns det någon ledare ombord…

Grattis SvD!

Svenskan har i tidningen Medievärlden blivit utsedda till årets annonsorganisation.

Juryns motivering:
“SvD har ställt upp mycket tydliga långsiktiga mål för att befästa sin position på Stockholmsmarknaden. Bland annat har de bestämt sig för att bli den bästa försäljningsorganisationen bland medier. De har bl a arbetat med kompetensutveckling, stärka säljkulturen genom att bygga små effektiva team och en stödfunktion som kallas SvD affärsutveckling. SvD:s resultat har stadigt förbättrats sedan 2005 och de tar markandsandelar målmedvetet. Därför är Svenska Dagbladet en av kandidaterna till Årets Annonsorganisation.”

– Vi har jobbat väldigt målmedvetet internt för att stärka säljet så att var och en kan prestera utifrån sig själv. Vi skapade stödfunktionen för att stötta säljarna och hjälpa dem att att jobba mer strukturerat, säger Gunilla Asker, marknads & försäljningschef på Svenska Dagbladet.

Gunilla Asker tycker att Svenska Dagbladet lyckats bygga en annonsorganisation som är både kreativ och professionell.

– Det har varit bra tajming också. Vårt förstärkta sälj har fått jobba med nya produkter som baserats på kundinsikt.